'Farmageddon' mťťr dan een boeiend reisverslag. Alle verhalen zijn gebaseerd op degelijk onderzoek.

De term
bio-industrie
zorgt vaak voor veel verwarring.

De term
vee-industrie
dekt de lading

Vanaf nu spreken we over "vee-industrie", als het over grootschalige industriŽle veeteelt gaat.

"vee-industrie"
 =
industriŽle veeteelt

Omdat de term bio-industrie niets heeft te maken met biologische landbouw en er daarom verwarring kan ontstaan, verdwijnt de term. Velen denken ten onrechte dat bio-industrie staat voor biologische veehouderij. Vanaf nu moeten we in plaats van 'bio-industrie' het woord 'vee-industrie' gebruiken. Dat hebben organisaties voor dierenwelzijn ......

Uit onderzoek blijkt dat de term bio-industrie bij de meeste burgers tot verwarring leidt. Velen denken ten onrechte dat bio-industrie staat voor de biologisch veehouderij. Ook de betekenis van de afkorting bio is vaak onduidelijk.
Vanaf nu spreken we van vee-industrie

De veehouderij is de afgelopen decennia verder geÔndustrialiseerd,  veefabrieken waar de dieren niet meer zijn dan een productiemiddel. De Dierenbescherming wil deze ontwikkeling ombuigen.

Nederland houdt een onvoorstelbaar aantal landbouwhuisdieren: meer dan 400 miljoen per jaar. Ruim 95 procent leeft in de vee-industrie, weggestopt in schuren

Voor het zonder respect en op grote schaal houden van dieren is de term vee-industrie veel geschikter, zo menen 14 dierenbeschermings- en milieuorganisaties.

 

CIWF presenteert nieuw boek
ĎFarmageddon, the true cost of cheap meatí


Vandaag, 8-02-2014 verschijnt het boek 'Farmageddon, the true cost of cheap meat'. In dit boek luidt Philip Lymbery, CEO van Compassion in World Farming (CIWF), de noodklok over de wereldwijde groei van de vee-industrie. Die is verantwoordelijk voor ongeŽvenaarde voedselverspilling, schadelijk voor de gezondheid en de grootste veroorzaker van dierenleed in de wereld.

Voor het boek reisde Lymbery samen met mede-auteur, Sunday Times journalist Isabel Oakeshott, de wereld rond. In het boek doet hij verslag van zijn bevindingen. Hij bezoekt inheemse bewoners in ArgentiniŽ, die van hun land verdreven werden om plaats te maken voor de teelt van gewassen voor de productie van veevoer. Hij neemt hij de lezer mee naar levensgevaarlijke varkenspoepbassins in Amerika en naar als gevolg van de vele mestlozingen met algen besmeurde stranden in Bretagne. In China leert hij van boeren dat antibiotica daar vrij verkrijgbaar zijn en op grote schaal gebruikt worden in de vee-industrie.

Toch is 'Farmageddon' mťťr dan een boeiend reisverslag. Alle verhalen zijn gebaseerd op degelijk onderzoek. Het boek gaat daarom ůůk in op de risico's van nieuwe technieken, zoals genetische manipulatie van gewassen en het klonen van dieren. En natuurlijk blijft de enorme verspilling van kostbare en schaarse grondstoffen als olie, land en water door de vee-industrie niet onvermeld. Om de miljarden landbouwdieren te kunnen voeren worden wereldwijd enorme hoeveelheden graan verbruikt: genoeg om 3 miljard mensen te voeden.

Lymbery pleit niet tegen het eten van vlees op zich, maar voor een radicaal andere aanpak. Mensen en landbouwdieren moeten niet met elkaar concurreren om voedsel. De landbouwgrond op aarde moet in de eerste plaats gebruikt worden om voedsel voor mensen te produceren. Landbouwdieren moeten uit de veefabrieken, terug naar de boerderij. Daar kunnen zij als geen ander voedsel dat niet direct eetbaar is voor mensen (gras, resten) omzetten in zuivel en vlees. 'Farmageddon' is met andere woorden een pleidooi voor een revolutie in de voedselproductie: voor een echt duurzame veehouderij die dieren behandelt met respect.
 


▲Top

De vee-industrie moet stoppen. De huidige veehouderij brengt schade toe aan dier, mens en maatschappij. Maar bovenal: ze is ethisch niet verantwoord. Dit moet veranderen, vinden meer dan honderd hoogleraren.

Uit steekproeven van de Stichting Varkens in Nood blijkt dat de term bio-industrie vaak voor verwarring zorgt. Veel mensen denken namelijk onterecht dat de term staat voor biologische veehouderij. Samen met Wakker Dier heeft de stichting het initiatief genomen de term bio-industrie te veranderen in vee-industrie.

Aantal veefabrieken meer dan verdubbeld
Het aantal zeer grote veehouderijen is sinds 2005 meer dan verdubbeld. Op basis van de definitie voor megastallen van Alterra (het kennisinstituut van de Universiteit Wageningen) tellen de belangrijkste veehouderijprovincies op dit moment 242 veefabrieken voor koeien en varkens (140 voor koeien en 102 voor varkens). Vijf jaar geleden waren dat er 95 (31 voor koeien en 64 voor varkens).

Het gaat om cijfers over veefabrieken in Noord-Brabant, Overijssel, Limburg en Gelderland afkomstig van Alterra en van het Bestand Veehouderij Bedrijven. De vier provincies huisvesten het leeuwendeel van het aantal megastallen in Nederland. Voor de andere provincies zijn geen volledige gegevens beschikbaar.

Vooral het aantal veefabrieken voor koeien is sterk toegenomen. In de praktijk betekent dit onder andere dat de runderen niet meer in de wei mogen grazen. Veefabrieken schaden echter niet alleen het welzijn van dieren. De enorme productie van mest zorgt voor een grote milieulast. Daarnaast ontsieren de enorme complexen het landschap.

Bovendien vormen megastallen een risico voor de gezondheid van omwonenden. Megastallen zorgen voor veel uitstoot van fijnstof en zijn een broedplaats voor ziektekiemen. Zo overleed vorig jaar een Nederlandse vrouw door besmetting met de resistente ESBL-bacterie. Een ander recent voorbeeld waarbij in Nederland doden vielen is de uitbraak van de Q-koorts.

De veefabrieken zijn ontstaan door de schaalvergroting in de sector. Vorig jaar telde Nederland ruim 50.000 veehouderijen. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim 78.000. De daling betekent dat per bedrijf steeds meer dieren worden gehouden.

De laatste jaren heeft de opkomst van veefabrieken voor veel beroering gezorgd. In Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht kwamen provinciale burgerinitiatieven tegen megastallen van de grond waarbij in totaal bijna 100.000 burgers de politiek opriepen deze complexen tegen te houden.

Vorig jaar schreven zo'n honderdvijftig hoogleraren een manifest met de oproep om de intensieve veehouderij om te vormen tot een dier-, mens- en milieuvriendelijke manier van boeren. Op jaarbasis worden in Nederland ongeveer 450 miljoen dieren geslacht, bijna 27 dieren per Nederlander. Daarmee behoort Nederland tot de meest veedichte landen ter wereld.
Bron: milieudefensie.nl


▲Top

Bouw Drentse 'megascharrelstal' mag doorgaan

(Novum) - De bouw van twee scharrelstallen voor opgeteld 244 duizend kippen in het Drentse Aa en Hunze mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De stichting Wakker Dier had een zaak aangespannen om de bouw van de 'megascharrelstal' te verhinderen, maar volgens de raad voldoen de stallen aan de milieueisen als het gaat om ammoniakuitstoot.

Het stallencomplex wordt volgens Wakker Dier de grootste scharrelstal van Nederland. Dat zou niet te combineren zijn met de 'scharrelgedachte'. Dat zulke eieren een scharrelstempel krijgen, zou aangeven dat het scharrelei een 'discutabel buitenbeentje' is in de diervriendelijke veehouderij.

De stichting is bang dat de scharrelsector wordt geÔndustrialiseerd. Schaalvergroting zou leiden tot minder aandacht per dier en meer kans op ziektes. Verder vreest Wakker Dier dat de kleinschalige scharrelboer kapot wordt geconcurreerd.
Bron: http://nieuws.nl.msn.com/algemeen/article.aspx?cp-documentid=154554393


▲Top

Beter leven voor 1 miljoen varkens

Al het varkensvlees dat Albert Heijn verkoopt heeft in 2011 het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Dat betekent dat 's lands grootste kruidenier stopt met de verkoop van 'gewoon' varkensvlees. Het besluit levert betere leefomstandigheden op voor 1 miljoen varkens per jaar. De dieren krijgen meer ruimte, voldoende afleiding en mannelijke biggen worden niet meer gecastreerd. Een historisch akkoord, vindt de Dierenbescherming.

In de landelijke dagbladen
Met dit akkoord is een flinke stap gezet in het verbeteren van het welzijn van dieren in de vee-industrie. Door een paginagrote advertentie in diverse landelijke dagbladen informeert de Dierenbescherming het grote publiek over dit grootse nieuws.

Miljoenen dieren
Afgelopen jaar verving Albert Heijn al een groot aantal andere vleesproducten door diervriendelijker producten onder de noemer 'AH puur&eerlijk'. Producten in het assortiment biologisch en scharrel kregen toen al het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Het kenmerk zorgt ook voor een beter leven van miljoenen andere dieren, zoals kalveren en vleeskuikens. Met het Beter Leven kenmerk wil de Dierenbescherming de kloof tussen vlees uit de vee-industrie en het dure biologische vlees overbruggen.

Aanbieders
Naast Albert Heijn zijn er talloze andere aanbieders van producten met het Beter Leven kenmerk.
Bron: dierenbescherming.nl


▲Top

Vandaag geiten, morgen eenden?
Met algehele groeistop bezinningsjaar vee-industrie inlassen


Wakker Dier roept in een brief landbouwminister Verburg op om voor komend jaar een groeistop af te kondigen voor alle vee-sectoren. 2010 als bezinningsjaar om de vee-industrie te verduurzamen en diervriendelijker te maken. Nu hollen we van incident naar incident omdat de politiek achter de feiten aanloopt: toen tijdens de varkenspest de varkenssector aan banden werd gelegd, stapten vele varkensboeren over op geiten waarna deze sector in omvang explodeerde. De geitenhouderij is afgelopen jaren verdubbeld naar 375.000 geiten en ook de gemiddelde bedrijfsgrootte verdubbelde naar 1.000 geiten. Ook deze sector wordt nu aan banden gelegd maar de vee-industrie zal weer massaal overschakelen naar een nieuwe diersoort. Wakker Dier ziet met name dit gevaar bij de viskwekerij en eendenhouderij waar sprake is van weinig voorschriften, (potentiŽle) sterke groei, geen productieplafond, in combinatie met ziektes waar ook mensen ziek van kunnen worden (zoŲnosen).

Kweekvis
De viskwekerij is wereldwijd de snelst groeiende veesector, in Nederland sterk gesubsidieerd door de overheid. De Nederlandse viskweeksector groeit jaarlijks met gemiddeld 11% en produceert momenteel zoín 11.000 ton vis per jaar. De meest gekweekte vissen in Nederland zijn paling, meerval en tilapia. Er gelden amper regels voor deze opkomende sector; welzijnsregels ontbreken bijvoorbeeld geheel. De vissen zitten in kweekbakken met vaak meer vis dan water en de doding is onverdoofd. Door het ontbreken van kennis in deze relatief nieuwe sector, komen ziektes veelvuldig voor. Mogelijke zoŲnosen (ziektes bij dieren waar mensen ook ziek van kunnen worden) bij vissen: Listeria, Yersinia, Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Escherichia coli O 157, Staphylococcus, Vibrio en Shigella.

Eenden
De eendenhouderij is in Nederland nog relatief klein maar groeiende met ongeveer 1 miljoen dieren. Wereldwijd wordt veel eendenvlees gegeten, voornamelijk in Aziatische landen. Aldaar worden veel eenden kleinschalig gehouden maar ook deze sector industrialiseert. De exportgerichte Nederlandse veesector zal daarom zeker groeikansen ruiken. Enkele zoŲnosen bij eenden: vogelgriep, salmonella, campylobacter en pseudo-vogelpest.
www.wakkerdier.nl


▲Top

Einde aan 'bio-industrie'

Veertien organisaties hebben de term in "Vroege Vogels" ten grave gedragen, omdat die teveel tot verwarring leidt. Velen denken ten onrechte dat bio-industrie staat voor biologische veehouderij. Vanaf nu moeten we in plaats van 'bio-industrie' het woord 'vee-industrie' gebruiken.

Ook de betekenis van de afkorting 'bio' is vaak onduidelijk. "Zo gebruikt Youp van 't Hek vaak de term 'bioboeren' wanneer hij biologische bedoelt", aldus directeur Hans Baaij van Varkens in Nood in Vroege Vogels. Afgelopen week presenteerde deze organisatie samen met Milieudefensie de VleesWijzer, om consumenten te helpen een goede keuze voor vlees of vleesvervangers te maken als het gaat om dierenwelzijn en milieu.

De term vee-industrie dekt de lading beter, menen 14 dierenbeschermingsorganisaties: in de vee-industrie wordt vee op grote schaal en zonder respect industrieel geproduceerd. Vandaar dat deze organisaties vanaf vandaag, 1 november 2009, hebben besloten de term bio-industrie te begraven en in de toekomst alleen nog te spreken over vee-industrie.
Vee-industrie wordt dus, als het aan de deelnemende organisaties ligt, de algemene term voor de veehouderijen waar dieren op grote schaal, intensief gehouden worden. Stallen met tienduizenden kippen, talloze varkens, koeien, kalveren of konijnen vallen onder die noemer.
De term biologische veehouderij blijft gewoon bestaan en is het keurmerk voor extensief gehouden dieren die geen preventieve antibiotica krijgen, buiten komen en de ruimte hebben. Biologisch is een Europees beschermde term. Misbruik is strafbaar.

Varkens in Nood heeft in 2007 en 2008 door middel van vier enquÍtes onder 750 studenten, scholieren, ouderen en hoger opgeleiden gemeten wat men onder de naam bio-industrie en biologisch verstaat. Bij scholieren en studenten bleek circa 2/3e het verschil tussen beide niet goed te weten. Bij ouderen en hoger opgeleiden wist nog altijd 1/3e van de ondervraagden het verschil niet. Wakker Dier heeft recent onder meer dan 400 personen een representatief Internetonderzoek laten verrichten. Dat bevestigde het eerdere beeld. Circa 60% van de geÔnterviewden geeft een verkeerde omschrijving van de termen. Zeven van de tien Nederlanders vindt vee-industrie overigens een goed alternatief voor bio-industrie.
De introductie van vee-industrie gebeurt op initiatief van Varkens in Nood en Wakker Dier.

De volgende organisaties zullen de term vee-industrie gaan gebruiken:

Biologica
Bont voor Dieren
CIWF
Dier & Recht
Dierenbescherming
IFAW
Milieudefensie
Natuur en Milieu
Sophia-Vereeniging tot bescherming van dieren
Varkens in Nood
VegetariŽrsbond
Viervoeters
Wakker Dier
WSPA

Ook een groot aantal politieke partijen hebben laten weten in te kunnen stemmen met de nieuwe term vee-industrie. Varkens in Nood en Wakker Dier hopen dat ook bij de media vee-industrie snel zal inburgeren ten koste van bio-industrie. Vroege Vogels doet in ieder geval mee!
Bron: www.ekudos.nl


▲Top

Biologica: schaf woord Bio-industrie af

"Bio-industrie" afgeschaft

Veertien organisaties voor dieren- en milieubescherming, waaronder Biologica, schaffen het woord "bio-industrie" per vandaag af. Vanaf nu spreken we over "vee-industrie", als het over grootschalige industriŽle veeteelt gaat. Die bestaat helaas nog wel!
Uit onderzoek blijkt dat veel burgers de termen bio-industrie en biologisch door elkaar halen; terwijl ze juist een tegenovergestelde betekenis hebben. Biologische landbouw is een gecertificeerde vorm van duurzame, diervriendelijke landbouw en voeding. Bio-industrie stond van oudsher gelijk aan legbatterijkippen en kistkalveren.

Vee-industrie wordt nu de nieuwe algemene term voor industriŽle veehouderijen waar dieren op grote schaal, intensief gehouden worden. Stallen met tienduizenden kippen, talloze varkens, koeien, kalveren of konijnen vallen onder die noemer.

Uit onderzoeken van Varkens in Nood en Wakker Dier bleek dat meer dan de helft van de Nederlanders de betekenissen van "bio-industrie" en "biologisch" door elkaar haalde. Zeven van de tien Nederlanders vindt het woord "vee-industrie" een goed alternatief voor "bio-industrie".

De introductie van de term vee-industrie gebeurt op initiatief van Varkens in Nood en Wakker Dier. De volgende organisaties hebben zich hier bij aangesloten: Biologica, CIWF, Dier & Recht, Dierenbescherming, IFAW, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Sophia-Vereeniging tot bescherming van dieren, Varkens in Nood, VegetariŽrsbond, Viervoeters, Wakker Dier, WSPA.

Ook een groot aantal politieke partijen heeft laten weten in te stemmen met de nieuwe term vee-industrie. We hopen dat ook bij de media vee-industrie snel zal inburgeren ten koste van bio-industrie.
Bron: Platform Biologica


▲Top

De term bio-industrie veranderd in vee-industrie. Veel mensen associŽren de bio-industrie met biologisch.
ĎVoor het zonder respect en op grote schaal houden van dieren is de term vee-industrie veel geschikterí.


▲Top

De Zaanse Flopkip

Insecten eten een goed alternatief

De zeezoutbatterij, een duurzame oplossing
 
Over biologisch eten

Lokaal voedsel

Duurzame visserij is een
belangrijk antwoord op
overbevissing en bijvangst

De hondenrolstoel, een mooie oplossing voor de hond

Biologisch hondenvoer, natuurlijk
het allerbeste voor uw hond

Fauna Sauna De Infrarood Lamp
voor Honden en katten

Ecologische catering,
biologische catering

 

Duurzaam Verder, lees over duurzaamheid in ons online magazine